Työnohjaus  

Työnohjauksessa tutkitaan omaa suhdetta työhön. Siinä voidaan käsitellä ammattiroolin ja persoonan välistä suhdetta, iloa ja stressiä aiheuttavia tekijöitä sekä omia voimavaroja lisääviä taitoja. 

Työnohjaus voi olla paikallaan silloin, kun oma työ herättää mieltä vaivaavia kysymyksiä, kun kaipaa uusia näkökulmia työn ja muun elämän suhteeseen tai kun työ ei enää tuota tyydytystä. 

Saijalla on pitkä kokemus työnohjaajan työstä lähinnä sosiaali -ja terveystoimen ja sivistystoimen puolelta. Saijan työnohjausfilosofia perustuu holistiseen ihmiskuvaan, jossa työtätekevää ihmistä tarkastellaan huomioiden hänen muutkin roolinsa elämässä, hänen kokonaisvaltainen terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttava toimintansa sekä arvomaailmansa ja kokemuksensa elämän tarkoituksellisuudesta. Hinta 80-120 e / 60 min 

Luo kotisivut ilmaiseksi!