Minän Matkalla -kurssit

Minän matkalla - kurssikokonaisuudet ovat saaneet alkunsa 25 vuotta sitten lukionsa päättäville
opiskelijoille suunnatusta stressinhallintakurssista. Vuosien varrella kohderyhmiksi ovat muotoutuneet yhä enenevässä määrin aikuiset, työssä käyvät ihmiset. Sisällöt ovat hioutuneet ja monipuolistuneet kouluttajan omien kokemusten ja lisäkoulutusten myötä. 

Kaikki kurssikokonaisuudet ovat päivän mittaisia kursseja. Kurssit järjestetään rauhallisessa tilassa maaseudun rauhassa, kuitenkin lähellä Salon keskustaa (kuva alla).
Jokaisesta kurssista on myös mahdollisuus rakentaa sisällöltään ja kestoltaan erilaisia kokoonpanoja tarpeiden mukaan, jopa 30 tunnin kokonaisuuteen asti. Hinnoitteluun vaikuttavat ryhmän koko ja käytetty aika. Teen tarjouksen tapauskohtaisesti. 

Tarjolla on viisi eri teemoihin keskittyvää kurssia:
STRESSINHALLINTA JA HYVINVOINTI
TUNTEET
PARISUHDE
ELÄMÄNVIISAUS
SYÖMINEN

Katso tarkemmat kurssikuvaukset tältä sivulta alla.

Minän matkalla stressiä hallitsemassa ja hyvinvointia lisäämässä 

Kurssi sopii kiireisessä elämäntilanteessa olevalle ihmiselle, jolla on halua ja tarvetta pysähtyä kuuntelemaan itseään, tarkastelemaan omia tavoitteitaan ja keräämään voimia tulevaan. Kurssin teemat nousevat psykologian eri koulukuntien teoriapohjalta, mutta kurssin toteutustapa painottuu toiminnallisiin menetelmiin. Tavoitteena on lisätä elämänhallintaa erilaisten itsetuntemus- ja rentoutusharjoitusten avulla. 

Kurssilla tehdään erilaisia itsetuntemusharjoituksia ja tutustutaan useisiin stressinhallinta- ja rentoutusmenetelmiin. Monipuolisten toiminnallisten menetelmien avulla pohditaan mm. seuraavia kysymyksiä: Millainen minä olen? Mihin minä pyrin? Miten kohtaan ja ennaltaehkäisen stressaavia elämäntilanteita?

Minän matkalla tunteiden tiellä  

Kohderyhmänä eri-ikäiset, pysähtymistä kaipaavat, itsensä ja vuorovaikutuksensa kehittämisestä kiinnostuneet ihmiset. Sopii hyvin jatkoksi Minän matkalla - stressiä hallitsemassa ja hyvinvointi lisäämässä -kurssille, mutta ei edellytä sen suorittamista. Kurssin teemat nousevat pääosin nykypsykologian näkemysten pohjalta, mutta kurssin toteutustapa painottuu toiminnallisiin menetelmiin. Kurssin aikana tehdään erilaisia harjoituksia yksin ja yhdessä. Kurssin aikana on mahdollisuus myös harjoitella ajattelu- ja tunnepäiväkirjan pitoa itsetuntemuksen välineenä. Monipuolisten menetelmien avulla pyritään vastaamaan mm. seuraaviin kysymyksiin: 

Miten voin parantaa omaa hyvinvointiani ja elämänhallintaa tunnetaitojen harjoittelemisen kautta?

Miten opin rentoutumaan ja keskittämään voimani olennaiseen? 

Millainen tunneihminen minä olen? 

Miten tunnistan tunteeni ja osaan löytää niille sopivia ilmaisukanavia? 

Miten voin tunteisiini tutustumalla kehittää vuorovaikutustaitojani?

Minän matkalla parisuhteen poluilla  

Kurssi soveltuu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita parisuhteesta, kumppanuudesta ja omista kiintymys- ja vuorovaikutustavoistaan rakkaussuhteissa. Kurssille voivat osallistua parisuhteessa elävät, parisuhteen päättäneet tai rakkaussuhteesta haaveilevat. Kurssille voi osallistua pareittain tai yksinään. Kurssi ei ole terapiaa kriisissä oleville pariskunnille, eikä sovellu akuutissa parisuhdekriisissä eläville pareille, vaan kurssi on tarkoitettu niille, joita kiinnostaa perehtyä itsetuntemuksen lisäämisen avulla omiin tapoihinsa elää rakkaussuhteissa. Kurssin teemat nousevat pääosin nykypsykologian näkemysten pohjalta, mutta kurssin toteutustapa painottuu toiminnallisiin menetelmiin.

Kurssin aikana tehdään erilaisia harjoituksia yksin ja yhdessä. Kurssin aikana on mahdollisuus myös harjoitella ajattelupäiväkirjan pitoa itsetuntemuksen välineenä. Kurssin aikana haemme vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin: 

Minkälaiseen ihmiseen minun on helppo ihastua ja miksi?

Mitkä ovat vahvuuteni ja haasteeni parisuhteessa? 

Miten voisin ylläpitää ja ruokkia rakkautta parisuhteessani? 

Miten voin rakastua kumppaniini yhä uudelleen? 

Miten voisin oppia riitelemään rakentavasti? 

Minän matkalla syömisen saloissa  

Kurssin tavoitteita ovat: Tutustua oman syömisen psykologisiin taustoihin. Saada uutta ymmärrystä syömisen ja painonhallinnan ohjaamiseen erityisesti rentoutumisen ja tietoisen syömisen menetelmin. Asettaa itselleen tavoitteet uudenlaisen syömisen suhteen.  

Minän matkalla elämänviisautta etsimässä  

Kurssi soveltuu ihmiselle, joka haluaa asettua pohtimaan omaa maailmankatsomustaan ja arvomaailmaansa. Kurssilla käsitellään olemassaolon perimmäisiä kysymyksiä ja merkityksellisyyden kokemusta osana elämänhallintaa. Kurssi tarjoaa mahdollisuuden peilata ja päivittää omaa elämänkatsomustaan avoimessa ja suvaitsevaisessa ympäristössä. 

Saijan tarina minän matkalla  

Jos elämä olisi mennyt toisin, olisin nyt ehkä holistisen lääketieteen koulutusohjelmasta valmistunut ennalta ehkäisevään hoitotyöhön keskittynyt lääkäri. Nyt minulla on vain lääketieteen perusopinnot takana siltä alalta, mutta roppakaupalla muuta koulutusta vähän samaan henkeen. Työskentelen virassa lukion psykologian ja uskonnon opettajana. Näin olen tehnyt jo yli neljännesvuosisadan, ja pitänyt työstäni. 

Koko ajan olen kuitenkin opiskellut lisää ja suuntautunut yhä enenevässä määrin erilaisiin kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta tärkeisiin teemoihin. Filosofian maisterin tutkinnon lisäksi olen myös suorittanut diplomirentoutusterapeutti – tutkinnon sekä psykoterapeutti – tutkinnon (integratiivinen paripsykoterapia). Olen myös kouluttautunut mielialataitojen ohjaukseen (depressiokoulu) ja parisuhteiden ongelmien ennaltaehkäisyyn (Väestöliiton Tahdolla ja taidolla ohjaaja-koulutus). Ohjattuja opintoja minulla on muun muassa logoterapiasta, vyöhyketerapiasta ja intialaisesta päähieronnasta. Kaiken tämän lisäksi olen aina ollut innostunut itseopiskelija mitä moninaisimpien teemojen parissa. 

Minän matkalla olen aktiivisesti saanut kulkea myös omien elämänkokemusteni kautta. Mukaan mahtuvat muiden muassa vivahteikas lapsuusaika, ammatillisen identiteetin hakeminen muutaman hakuammunnan kautta, opintojen innoittama elämänkatsomuksen uudelleen arviointi, avioliitto, omien lasten syntymä vain vajaan kahden vuoden aikavälillä, avioero, työuupuminen ja syvä masennus, rakkauden ja elämänkumppanuuden uusi ymmärrys.. vain joitakin mainitakseni

Luo kotisivut ilmaiseksi!